Cetereth-20

40.000

Cetereth 20 hoạt động như một chất làm mềm và chất nhũ hoá. Cetereth 20 thường được sử dụng kết hợp với các rượu khác và các axit béo, cetereth 20 được sử dụng tạo đặc cho sản phẩm và giúp các thành phần khác hòa tan trong hỗn hợp nền. Nó cũng hoạt động như một chất ổn định không ion trong dầu trong nước nhũ tương 
Giá : 100g 40.000 , 500g 150.000 , 1kg 250.000 , 5kg 220.000/1kg , 10kg 200.000/1kg , 25kg 180.000/1kg

error: Content is protected !!