Polawax

50.000

Polawax:  50g – 50.000, 100g – 80.000, 500g – 350.000, 1kg – 600.000

Liên hệ: 079.7080357

Công dụng: Polawax là sáp nhũ hóa nonionic, sáp làm ổn định nền O/W Polawax sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm. Là nguyên liệu diệu nhẹ và an toàn Hàm lượng: 2.0% – 25.0%

error: Content is protected !!