Cốc thủy tinh chia vạch ( Trung Quốc, Ấn Độ )

30.000

Cốc thủy tinh chia vạch ( Trung Quốc, Ấn Độ ): 

30.000 – cốc 50ml

40.000 – cốc 100ml

50.000 – cốc 200ml ( 250ml )

80.000 – cốc thủy tinh có tay cầm ( 200ml )

70.000 – cốc 500ml

90.000 – cốc 1l

130.000 – cốc 2l

Liên hệ: 079.7080357

error: Content is protected !!