Đất Sét Tro Núi Lửa ( Fuller’s Earth Clay )

70.000

Đất sét tro núi lửa ( Fuller’s Earth Clay ): 50g – 70.000, 100g – 120.000, 500g – 500.000, 1kg – 900.000

Liên hệ: 079.7080357

error: Content is protected !!