Giấy đo độ pH

12.000

Giấy đo độ pH: 12.000/tệp

Liên hệ: 079.7080357

error: Content is protected !!