Họat Chất Chống Nắng ( OMC )

35.000

Họat chất chống nắng ( OMC ) : 35k/10ml , 120k/50 ml ,200k /100 ml
Sử dụng 3-5 % phối hợp với kẽm oxit và titaniumdioxit để tăng hiệu quả chống nắng

error: Content is protected !!