Lauryl Glucoside

50.000

Lauryl Glucoside: 100ml – 50.000, 500ml – 200.000, 1l – 350.000

Liên hệ: 079.7080357

  • Tạo bọt
  • Làm sạch tóc
  • Ổn định nền
  • Thủy phân sinh học
error: Content is protected !!