PEG-10 Dimethicone

Liên hệ

PEG-10 Dimethicone: Liên hệ 079.7080357

PEG – 10 Dimethicone là dẫn xuất polyethylene glycol của Dimethicone có chứa khoảng 10 mol ethylene oxide. PEG 10 Dimethicone có khả năng nhũ hóa một phần nước trong công thức; bên cạnh đó còn có khả năng dưỡng ẩm vượt trội.

error: Content is protected !!