Polyvinyl alcohol ( hạt )

50.000

Polyvinyl alcohol : 50g -50.000 ;100g-80.000 ; 
Liên hệ :  0797080357
Polyvinyl Alcohol được viết tắt là PVA, được tổng hợp từ hợp chất Polyvinyl acetate. Nó có dạng tinh thể màu trắng, tan tốt được trong nước. Polyvinyl Alcohol được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp sản xuất, trong số đó nó còn được sử dụng để làm thành phần trong sản xuất mỹ phẩm.
error: Content is protected !!