HEC

50.000

Hec : 100g – 50.000 ; 500g – 150.000 ; 1kg – 250.000

Liên hệ : 0797080357

HEC – Cenllulose Ether là 1 chất làm đặc. Được thu từ gỗ hoặc bông (thân thiện với môi trường). Trước khi được chế biến thành HEC, Cenllulose thực sự là 1 polymer không tan trong nước (độ kết tịnh 30~60) được hình thành từ liên kết hiđro giữa các phân tử với nhau. Và thông qua 1 quá trình được gọi là Etherification, Cenllulose này (không hòa tan trong nước) được sản xuất thành Ether tan trong nước (hay còn được gọi là MECELLOSE  =HEC

error: Content is protected !!