Hồng đào

25.000

Hồng đào:

5g – 25.000, 10g – 40.000, 20g – 70.000, 50g – 150.000, 100g – 250.000, 500g – 1.000.000 1kg- 1.800.000

Liên hệ: 079.7080357

nguyên liệu mỹ phẩm, nguyên liệu nành mỹ phẩm, nguyênliệulàmmỹphẩm, nguyenlieumypham, nguyenlieumyphamorganic, nguyenlieumyphamthegreens, nguyenlieunganhmypham, thegreens

chuyển giao công thức, congthucmypham, cosmetic materials, cosmeticmaterial, cosmetics, cung cấp nguyên liệu làm mỹ phẩm, dạy làm mỹ phẩm, daylammypham, gia công mỹ phảm, giacongmypham,

 

error: Content is protected !!