Inositol ( vitamin B8)

40.000

Inositol ( vitamin B8) : 5g-40.000 ; 10g-70.000 ; 20g-130.000 ; 50g-300.000 ; 100g-550.000

Liên hệ : 0797080357

Vitamin B8 (Inositol) cần thiết đối với mọi hoạt động bình thường của tế bào trong cơ thể. Nó tan trong nước, tập trung nhiều ở gan, não, tim, lá lách, thận và dạ dày.

error: Content is protected !!