PEG-150 Distearate

40.000

PEG-150 Distearate :100g-40k . 500g -150k . 1kg-250k . 5kg-220k . 10kg-200k
Sỉ Lh : 0797080357
PEG 150 một chất làm mềm, chất tạo đặc và chất ổn định phổ biến được sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm. Chất này có khả năng kết hợp nước và dầu, giúp cải thiện tính đồng nhất của các sản phẩm mỹ phẩm và tăng cường độ ẩm.

error: Content is protected !!