PEG-40 hydrogenated castor oil (Ý)

50.000

PEG-40 hydrogenated castor oil (Ý): 100ml – 50.000, 500ml – 200.000, 1l – 300.000

Liên hệ: 079.7080357

PEG-40 hydrogenated castor oil : nhũ hóa dạng lỏng dùng kết hợp dầu với nước trong các công thức mỹ phẩm

error: Content is protected !!