Triethanolamine (TEA)

45.000

Triethanolamine (TEA): 100ml – 45.000, 500ml – 120.000, 1l – 200.000, 5kg – 150.000/kg, 10kg – 120.000,kg

Liên hệ: 079.7080357

Tỷ lệ sử dụng trong sản phẩm handmade: 1-2 giọt (0.1-1%) trong 100g thành phẩm (test giấy quỳ để canh độ PH thành phẩm).

error: Content is protected !!