Đỏ mặt trời ( red 6 )

25.000

Đỏ mặt trời ( red 6 ):

5g – 25.000, 10g – 40.000, 20g – 70.000, 50g – 150.000, 100g – 250.000, 500g – 1.000.000, 1kg – 1.800.000

Liên hệ: 079.7080357

error: Content is protected !!