Dark brown oxide TKB

30.000

Dark brown oxide TKB:

5g – 30.000, 10g – 50.000, 20g – 90.000, 50g – 200.000, 100g – 300.000, 500g – 1.400.000, 1kg – 2.200.000

xuất xứ : Mỹ 

Liên hệ: 079.7080357

error: Content is protected !!