Hạt Vỡ Vitamin

500.000

Hạt vỡ Vitamin: 100g: 500.000, 500g: 2.000.000, 1kg: 3.500.000

Liên hệ: 079.7080357

Công dụng:

  • cung cấp vitamin
  • trang trí
error: Content is protected !!