red 36

25.000

Bột màu đỏ (red 36)

Giá:5g/25k,10g/40k,50g/150k,100g/250k,500g/1000k,1kg/1900k

Liên hệ:0797080357

chuyển giao công thức, congthucmypham, cosmetic materials, cosmeticmaterial, cosmetics, cung cấp nguyên liệu làm mỹ phẩm, dạy làm mỹ phẩm, daylammypham, gia công mỹ phảm, giacongmypham,

nguyên liệu mỹ phẩm, nguyên liệu nành mỹ phẩm, nguyênliệulàmmỹphẩm, nguyenlieumypham, nguyenlieumyphamorganic, nguyenlieumyphamthegreens, nguyenlieunganhmypham, thegreens

error: Content is protected !!